billede1

Vi befinder os i en digital tidsalder, hvor langt størstedelen af danskere oplever en form for stress hver eneste dag. Faktisk viser de nyeste undersøgelse fra sundhedsstyrelsen, at helt op til 25 % af den danske befolkning befinder sig i en tilstand af stress hver eneste dag. Det er en skræmmende statistik, som vi er nødt til at tildele noget opmærksomhed.

Mange tendenser viser, at særligt vores arbejdsmiljø og sociale liv er en af de helt store syndebukke, når det kommer til stress. Vores omgivelser påvirker os til at opsætte nogle absurde krav til os selv, som vi desværre ikke altid kan leve op til. Når der er disharmoni mellem vores krav og de ressourcer, som vi selv mener, at vi har til rådighed, så er det at tilstanden af stress opstår. Stress er en belastningstilstand og ikke en sygdom, som mange fejlagtigt tror. Det er en tilstand, som truer vores velbefindende, hvorfor det kan være særligt farligt at være udsat for langvarig stress.

Når der tales om stress skelnes der typisk mellem kortvarig og langvarig stress, hvoraf førstnævnte ikke nødvendigvis er farligt. Mange danskere oplever periodevis i deres liv at være i en tilstand af kortvarig stress. Det kan være i forbindelse med gøremål såsom en eksamen eller en deadline som skal overholdes på arbejdet. I privatlivet kan det være en konflikt eller speciel livsbegivenhed som et bryllup, der lægger pres på vores stresstilstand. En kortvarig stresstilstand kan derfor sagtens afbalancere sig selv, når gøremålet er færdiggjort.

Bliver du udsat for stress over en længere periode, bliver din tilstand belastet i så høj grad, at du vil opleve en form for kronisk og vedholdende stress, der kan være svær at slippe af med. Behandling af langvarig stress er meget vigtigt, da det kan have fatale konsekvenser for dit velvære på længere sigt. Befinder du dig i en tilstand af langvarig stress, så er du i høj risiko for at få livstruende sygdomme såsom blodpropper og hjertekarsygdomme. Desuden kan langvarig stress ligeledes være med til at frembruse dine eksisterende sygdomme herunder diabetes, allergi, psoriasis og lignende.

Stressforløb hos Stresslæge

Håndtering af stress er svært, når man aldrig har prøvet det før, men det spiller en afgørende rolle, hvis man ønsker glæden tilbage i sit liv. Der er faktisk mange stressramte, som oplever at blive stresset igen på trods af, at de har været i behandling. Derfor har Stresslæge udviklet deres unikke stressforløb AMSI ® – Aldrig mere stress igen, som har til formål at hjælpe med stresshåndtering. Gennem den unikke stressbehandling vil du først og fremmest blive afstresset, og derudover får du værktøjerne til at håndtere og ikke mindst forebygge stress. Det tager desværre lang tid for at få afviklet stress, hvorfor et forløb også tager minimum 6 måneder.

behandling af langvarig stress

Til dem som ønsker at være med til at gøre en forskel for andre, kan man bygge videre på forløbet med en stressterapeut uddannelse, hvorefter man selv kan agere stresscoach for andre.

Hvis du er svært stresset, så er det vigtigt at søge hjælp hurtigst muligt, så du sikrer dig ikke at blive ramt af en længerevarende stresstilstand. Befinder du dig i en kortvarig stressperiode, så kan det også være yderst givende at tale med en stressrådgiver. Hos Stresslæge kan du lige nu få gratis og uforpligtende stressrådgivning på telefon, hvis du har behov.