billede1

For nogle mennesker er parterapi en ting, man tyr til, når et forhold er kuldsejlet eller hænger i en meget tynd tråd. For mange er det desværre et tabubelagt emne. Det er en skam, fordi det at gå til parterapi giver masser af nye muligheder og måder at lære hinanden dybere at kende på. Det er vigtigt, hvis der er problemer i forholdet. Men det er mindst lige så vigtigt at se parterapi som et forebyggende redskab, som man løbende bruger i parforholdet for at sørge for, at det fortsat går godt. Man kan altid videreudvikle på et forhold, så det fornyer sit potentiale, selvom årene går. Man kan med hjælp fra en parterapeut sørge for, at man altid har forståelse og kærlighed for hinanden. 

Hvad er parterapi? 

Parterapi er en fortrolig samtale mellem jer og en parterapeut. Man kan selv komme med de udfordringer, forholdet måtte have, og så hjælper parterapeuten jer med at tale om dem og løse dem. I kan også sagtens komme til parterapeuten uden en umiddelbar agenda men med et ønske om at komme tættere på hinanden og forstå hinanden bedre. Parterapeuten skal ikke dømme og fortælle, hvordan et forhold er rigtigt eller forkert, men personen skal i bund og grund hjælpe jer med at kommunikere bedre sammen om hvad I vil og ikke vil. I kan læse mere om de forskellige muligheder for parterapi online. 

Hvordan foregår det? 

Terapien kan foregå forskellige steder. Som regel møder man op i terapeutens klinik, men der er som regel også muligheder hos terapeuter for at få terapi via Skype eller FaceTime på aftalte tidspunkter, hvis det passer bedre. Det fysiske fremmøde er dog som regel det mest optimale. Priserne varierer alt efter om det er fysisk samtale eller over Skype eller FaceTime. Som regel betaler man timepriser og sammen med terapeuten vurderes der, hvor mange konsultationer, der er nødvendige. Det varierer fra par til par og efter udviklingen. Som regel strækker forløbet sig over 5-10 konsultationer. Ofte kan man dog allerede efter første konsultation mærke, at man er kommet tættere på hinanden, og at problemerne virker løselige. 

Hvilke emner kan tages op? 

Der er ingen emner, der er for store eller små. Hvis det er noget, der påvirker parforholdet, skal det arbejdes med. Mange par døjer med tilbagevendende konflikter om de samme ting. Det kan også være en følelse af afstand eller manglende nærvær. For mange viser dette sig i sexlivet. Sex og manglen på det kan være svært at tale om og sætte ord på. Det kan terapien hjælpe med. Desuden går rigtig mange par i parterapi efter et tillidsbrud, hvor den ene part har været den anden utro. Det er meget vigtigt, at man arbejder hårdt for at genopbygge tilliden herefter. Det kan også være, at I døjer med jalousi og mistillid, og det er problematikker, der sagtens kan løses ved hjælp af terapien og ved dybere forståelse for hinandens følelser.