En pressostat er en meget vigtig enhed i flere mekaniske konstellationer. Pressostaten styres af tryk og besidder mange gange en åbne eller lukke funktion, der kan være med til at kontrollere og stabilisere en enhed. En pressostat er en budbringer, der oveni købet kan fungere som en essentiel funktion i eksempelvis din vaskemaskine til at tilføre eller lukke for vandet i maskinen efter behov. Pressostater kan også anvendes til overvågning og agere som alarm ved trykfald eller trykstigning som kan være afgørende for mekaniske og industrielle funktioner.

Hvad er en pressostat?

En pressostat er helt grundlæggende en automatisk kontakt der er styret af tryk. Den sidder eksempelvis i alle vaskemaskiner, opvaskemaskiner eller flere steder i mekaniske bilmotorer. Med et tryk styres en lukke og åbne funktion der kan give adgang eller lukke for denne til eksempelvis benzin eller andet væske. Det er blandt andet også det der styrer din radiator, hvor temperaturen og tilførslen af det varme vand reguleres som følge af omgivelserne og det tryk der her medføres. Pressostaten kan styres elektrisk eller mekanisk og er en vigtig enhed i mange maskiner og installationer.

pressostat

Mekanisk pressostat

Mekaniske pressostater er en fordel at vælge, hvis du eksempelvis skal kontrollere et bestemt tryk. Det er det man kalder en potentialfri slutte- eller bryde-funktion. De mekaniske pressostater bruger et bestemt tryk ved placeringen til at udføre et mekanisk signal, som følge af en mekanisk bevægelse. Det mekaniske tryk overleveres til en knap eller en åbne/lukke funktion. Den mekaniske bevægelse udføres ved hjælp af en fjeder og det er altså derfor fjederens størrelse og modstand, der har betydning for, hvor meget tryk der skal til, for at aktivere den mekaniske del af enheden.

Elektrisk pressostat

Med en elektrisk pressostat har du muligheden for at opnå en langt højere nøjagtighed end hvad der gør sig gældende for den mekaniske udgave. Der er her mulighed for at indstille forskellige parametre, der ved hjælp af et præcist tryk, skal aktivere funktionen. Den elektriske pressostat kræver en tilførsel af strøm for at kunne virke. Trykket i prossestaten reformeres til et elektrisk signal. Derefter bearbejdes de elektriske signaler i enheden, det man kalder en mikroprocesser. Der vil i disse modeller af elektriske pressostater være betjeningsknapper, der kan gøre det muligt at indstille pressostaten præcist og aflæse de signaler, der kommer ind via trykket.

Pressostater til alarmering

I et ventilations- eller udsugningssystem kan det være essentielt med en alarm, der giver signal ved trykfald eller trykstigning. Med en tryk-pressostat kan der måles på luften i systemet. Hvis luften eksempelvis ikke er tilstrækkelig til funktionaliteten af enheden, alarmerer den en filter eller trykvagt. Det er muligt at indstille pressostaterne manuelt eller elektrisk for at opnå den absolut største nøjagtighed i processen. Den store fordel ved lignende pressostater er, at de kan oplyse om en bestemt eller flere driftssituationer i et maskinelt system. Det kan alarmere trykvagter eller filtervagter ved hjælp af trykfald eller trykstigninger.