Arbejder din virksomhed med kemi, så skal du faktisk have udarbejdet en såkaldt kemisk APV. En kemisk APV er en risikovurdering af de enkelte produkter og materialer, I arbejder med, og det er noget, arbejdstilsynet kan efterspørge, når de kommer på besøg. 

Derfor er det vigtigt for både dig, din virksomhed og dine ansatte, at du får udarbejdet en kemisk APV, og det kan vi hjælpe med hos Arbejdsmiljøgruppen

Hvad er en kemisk APV? 

Når din virksomhed arbejder med kemikalier, skal der udarbejdes en kemisk APV, som laver en risikovurdering på alle de produkter og materialer, I arbejder med. En kemisk APV skal være helhedsorienteret, hvilket betyder, at alle processer omkring arbejdet med kemi skal gennemgås, og der er særligt fokus på let tilgængelige instrukser til dine medarbejder om, hvordan de skal arbejde med kemien. 

Hvem skal lave en kemisk APV? 

Der er mange forskellige virksomhedstyper, der ifølge loven skal lave en kemisk APV. Der er faktisk rigtig mange erhverv, hvor man arbejder med kemiske produkter og materialer. Det kan være alt fra tandlæger til byggebranchen. Men også i restaurationsbranchen, i rengøringsbranchen og andre virksomheder og offentlige institutioner kan det være nødvendigt med en kemisk APV.  

Er du i tvivl om, om du skal have udarbejdet en kemisk APV, er du velkommen til at kontakte os allerede i dag. 

Hvordan medarbejdere instrueres om brug af kemikalier? 

I en kemisk APV skal man også redegøre for, hvordan virksomheden instruerer sine ansatte i, hvordan de skal benytte de kemikalier, de arbejder med. Det er faktisk noget af det, arbejdstilsynet fokuserer mest på, når de kommer på besøg. Nemlig om de ansatte bliver ordentligt sat ind i, hvordan de skal håndtere farlige stoffer og materialer sikkert. Det er for dine ansattes skyld og for at sikre dem imod arbejdsskader. Men det er også for virksomhedens skyld. Det kan nemlig give anmærkninger fra arbejdstilsynet, hvis du ikke har sørget for at give dine ansatte grundige instrukser. 

Grundige instrukser betyder, at du skal sørge for at give både mundtlige og skriftlige instruktioner til dine medarbejdere om, hvordan de anvender kemikalier sikkert. Samtidig skal du sørge for, at alle medarbejdere i din virksomhed har adgang til sikkerhedsoplysninger og instruktioner på skrift også efter, du har givet instruktionerne. 

Hvad skal der være i en kemisk APV? 

Som vi skrev tidligere, skal en kemisk APV være helhedsorienteret. Det betyder, at alle processer, der indgår i arbejdet med kemi, skal undersøges og tages stilling til, og du skal vurdere og beskrive alle de risici, der er forbundet med arbejdet. 

En kemisk APV skal være skriftlig, og så skal den indeholde 7 punkter: 

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber, herunder om der kan findes mindre skadelige alternativer 
  1. Eksponeringsgrad, -type og -varighed 
  1. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden 
  1. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes 
  1. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser 
  1. Arbejdstilsynets grænseværdier 
  1. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed. 

Det er vigtigt, at den risikovurdering, både den almindelige APV og den kemiske APV, er skriftligt tilgængelig for alle dine medarbejdere.